Bestuur 

Taakomschrijving:

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging ten opzichte van derden. Het schrijft minimaal een maal per jaar een ALV [= algemene ledenvergadering] uit.

 

Samenstelling bestuur:

voorzitter: vacant
penningmeester: de heer W.Th.J. Gerritsma
secretaris: vacant (a.i. de heer M. Degruytere)
bestuurslid/technische zaken: de heer M. Hagoort
bestuurslid: mevrouw G. Boerboom

Post voor bestuur VvE kunt u mailen aan het bestuur of deponeren in een van de VvE brievenbussen in de entrees.