Nieuwsbrief December 2019

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de VvE Heinekenplein u informeren over (de voortgang van) actuele onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. 

 Nieuwjaarsborrel op 10 januari 2020

Allereerst bedankt het bestuur u voor uw begrip en geduld tijdens de verbouwing van de entrees. Om de oplevering van beide entrees te vieren nodigt het bestuur u van harte uit voor een nieuwjaarsborrel op vrijdag 10 januari 2020 vanaf 16.30uur in de entree aan de Ferdinand Bolstraat.

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Nieuwe brievenbussen + sleutel

Als u nog niet in het bezit bent van de sleutel van uw nieuwe brievenbus, dan kunt u deze ophalen bij de huismeester, Thomas Deelen (e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Verhuur (long stay)

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende. Conform artikel 24:1 van de splitsingsakte van de vereniging is bepaald dat de eigenaars gehouden zijn aan het melden van het in gebruik geven van een appartement aan een derde (bijvoorbeeld in de vorm van langdurig verhuur).

Naast de geldende verplichting wenst het bestuur de getekende huurdersverklaring te ontvangen in het kader van veiligheid en communicatie. Het is van groot belang om bij eventuele calamiteiten een actueel bewonersbestand te hebben. Daarnaast zijn contactgegevens van belang bij communicatie over zaken als onderhoud, overlast en andere zaken waarover het bestuur met eigenaren maar in sommige gevallen met alle bewoners wenst te communiceren. Tevens kan op deze wijze getoetst worden of de gebruikers in staat zijn gesteld kennis te nemen van de van toepassing zijnde reglementen.

Het bestuur verzoekt hierbij daarom met klem de eigenaars die verhuren om het bestuur en Newomij ook bij wisseling van huurders de huurdersverklaring in te vullen en getekend per mail te retourneren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook is het mogelijk om het getekende formulier bij het bestuur in te leveren middels de VvE brievenbussen in de entrees.

Daarnaast ontvangt het bestuur graag een door de nieuwe huurder(s) “voor gezien en akkoord” getekend exemplaar van het huishoudelijk reglement. Huurdersverklaring en huishoudelijk reglement zijn terug te vinden op www.newomij.nl/beheeronline/.

Cameratoezicht

Voor het gebruik van camera’s (7 stuks in en rondom het gebouw) is een protocol vastgesteld. U gaat hierover bericht ontvangen van Newomij en dit protocol gaat geplaatst worden onder “meest gestelde vragen” op de website www.vve-heinekenplein.nl en is terug te vinden op www.newomij.nl/beheeronline/.

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Fietsen en andere objecten in gemeenschappelijke ruimtes

Zoals u weet is het niet toegestaan fietsen of andere objecten in onze algemene ruimtes te plaatsen. Het bestuur verzoekt u wederom er voor zorg te dragen dat u geen fietsen of andere zaken in de gemeenschappelijke ruimtes laat staan, zodat het bestuur niet hoeft in te grijpen.

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Horeca overlast en bezwaar maken

Vanwege het feit het bestuur (volgens de eigen statuten) 'niet gerechtigd is' om namens de leden te handelen in formele procedures adviseert het bestuur bewoners/eigenaars in geval van overlast van horeca de gemeente te bellen (telefoonnummer 14020, ook buiten kantooruren). in het geval van nieuwe exploitatievergunningen voor horeca kan individueel bezwaar worden aangetekend. U kunt hiervoor de site van de gemeente raadplegen (https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/).

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Algemene ledenvergadering 28 mei 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 wordt gehouden op donderdag 28 mei 2020, om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Locatie: Heineken Experience.

Download deze nieuwsbrief