Nieuwsbrief extra December 2019

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de VvE Heinekenplein u informeren over de plannen en verbouwing door nieuwe huurder van locatie De Kleine Valk.

Het bestuur heeft 20 december 2019 van BVA vernomen dat De Kleine Valk een nieuwe huurder heeft en dat deze voornemens is met ingang van 27 december 2019 te gaan verbouwen, ook op zaterdagen.

Het bestuur gaat verzoeken om de verbouwing uit te stellen tot na 2 januari 2020 gezien de overlast die verbouwen gaat geven aan bewoners tijdens de feestdagen.

Het bestuur heeft navraag gedaan, maar het is nog niet bekend wat de naam en aard van dit nieuwe bedrijf is.

Het bestuur raadt u aan om de site van de gemeente te raadplegen voor publicaties over bekendmakingen/aanvragen vergunningen zodat u eventueel bezwaar kunt maken, omdat het bestuur (volgens de eigen statuten) 'niet gerechtigd is' om namens de leden te handelen in formele procedures.

(https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/).

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop

Download deze nieuwsbrief