Nieuwsbrief September 2019 extra 

Met deze extra nieuwsbrief wil het bestuur van de VvE Heinekenplein u informeren over de planning van de renovatie van de entrees en groot liftonderhoud.

Renovatie entrees

Op woensdag 25 september gaat de renovatie van de entrees van start. Op die dag wordt in de grote entree begonnen met het verwijderen van het plafond en het verwijderen van de vloer.
Op donderdag 26 september wordt deze vloer ge√ęgaliseerd. Op die dag zal de grote entree een aantal uren niet begaanbaar zijn. In die uren kunnen de bewoners die deze entree gebruiken, uitwijken naar de hal in de kleine entree. Bewoners kunnen dan met de lift naar de verdiepingen 1 t/m 7 gaan en van daaruit over de galerij naar de lift van de kleine entree lopen. U kunt uiteraard ook met de lift naar het souterrain en daar via de trap het gebouw verlaten.
Op donderdag 26 september gaan plafond en vloer in de kleine entree verwijderd worden. Op vrijdag 27 september wordt daar de vloer ge√ęgaliseerd en is de kleine hal in verband daarmee een aantal uren onbegaanbaar. Bewoners die deze entree gebruiken kunnen via de galerij naar de liften in de grote entree lopen en via de lift het gebouw verlaten.

In de entrees wordt dagelijks gewerkt van 9.00 - 17.00 uur. De werkzaamheden gaan bewust pas om 9.00 uur van start om in het ochtendspitsuur zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. De werklieden worden geacht om de entrees aan het eind van een werkdag zo goed mogelijk en geordend achter te laten.

De entrees blijven tijdens de verdere werkzaamheden begaanbaar op 2 momenten na:
vrijdag18 oktober: op die dag wordt de nieuwe vloer in de grote entree gelegd en is de entree een aantal uren niet betreedbaar.

Bewoners kunnen net als op 25 september uitwijken naar de kleine entree of met de lift het gebouw via het souterrain verlaten.

Donderdag 24 oktober: op die dag wordt de nieuwe vloer gelegd in de kleine entree en kunnen bewoners weer uitwijken naar liften in de grote entree.

Dinsdag 5 november: dit is de laatste dag van de werkzaamheden en worden de vloeren af-gekit, waardoor ze korte tijd niet betreedbaar zijn.
Uiteraard gaat dat na elkaar gebeuren en bewoners kunnen die uren uitwijken naar de andere lift(en).

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Groot Liftonderhoud

De 3 liftinstallaties (2 in de grote entree en 1 in de kleine entree) zijn toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Dit groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens de Meerjaren Onderhoudsplanning.
Dit groot onderhoud zal worden uitgevoerd van maandag 14 oktober t/m vrijdag 1 november. Dit onderhoud valt dus samen met de renovatie van de entrees.
Dit is het geval omdat de renovatie van de entrees aanvankelijk stond gepland in mei-juni en de planning moest worden uitgesteld naar oktober-november.
Groot onderhoud aan de liftinstallaties is echter dermate urgent dat dit echt in oktober uitgevoerd moet worden.
Bovendien heeft het samengaan van de werkzaamheden het voordeel dat bewoners niet eerst 8 weken (renovatie entrees) en later nog eens 3 weken (liftonderhoud) hinder ondervinden.

In de periode dat dit groot liftonderhoud wordt uitgevoerd, zullen de entrees gewoon betreedbaar zijn. De werkzaamheden aan entrees en liftinstallaties belemmeren elkaar wat dat betreft niet.
Uiteraard worden de liften 1-voor-1 behandeld, zodat er van de 3 liften nooit meer dan 1 lift tegelijkertijd uit de roulatie gaat.

In alle hallen van ons gebouw zal een notitie worden opgehangen in Nederlands en Engels waarop aangegeven zal staan welke hal en welke lift op welk moment uit roulatie is en langs welke alternatieve route het gebouw kan worden verlaten.

De werkzaamheden aan de entrees en liftinstallaties gaan niet zonder ongemak voor bewoners: er is immer steeds ca. 1 week een lift uit roulatie. En op een aantal momenten is een entree niet begaanbaar. Aannemer, liftmonteurs en Boshuizen Beheer stemmen de werkzaamheden zodanig af dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Huismeester Thomas, schoonmaker Mohamed en bestuur VVE zijn er proactief voor dagelijkse hulp. Dat moet beperkt blijven tot verlenen van hand- en spandiensten aan werklieden en bewoners.

Wijs ook uw huurders alstublieft hierop.

Nadere informatie volgt in een nieuwsbrief rond op 2 oktober.
Die nieuwsbrief zal m.n. informatie bevatten over het vervangen van de postbussen, het gebruik van de nieuwe intercom en de wijze waarop bewoners/ eigenaren chip-sleutels gaan ontvangen voor de elektrische toegangsdeuren.

Voor de goede orde sluiten we de planning van de aannemer bij. Tip (uiteraard ten overvloede): hang planning en nieuwsbrieven op een overzichtelijke plek in huis zodat u zelf het overzicht op de werkzaamheden behoudt.

De planning is zorgvuldig opgesteld, maar onvoorziene omstandigheden kunnen de planning wijzigen. Mocht dat aan de orde zijn dan krijgt u daarover direct bericht.

Bewoners die gaan verhuizen in deze periode kunnen desgewenst contact opnemen met het bestuur van de VvE om te zien wat de (on)mogelijkheden zijn.

Download deze nieuwsbrief + download planning in PDF